ОНКОЛОГИЈА У СРБИЈИПовратак на пријаву...

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ 

Служећи се WЕБ страницама овог интернет сајта пристајете на ове услове коришћења. Уколико имате резерве према овим условима, или се не слажете са оваквим условима коришћења молимо Вас да не користите наше WЕБ странице.

Власник WЕБ портала задржава право измене ових услова коришћења делимично, или у целости, у било које време уз претходно обавештење о томе, или без њега. Свако Ваше коришћење наше WЕБ странице након објављивања измењених услова, значи и Ваше прихватање тих измена.
Власник портала је уложио и наставиће да улаже знатне напоре да на свом WЕБ сајту обезбеди тачне и ажурне податке и линкове. Упркос томе, власник не даје никакве гаранције, изричите или прећутне, нити је одговоран за тачност, комплетност, поузданост, или доступност информација, или садржаја приказаних на WЕБ страницама. Садржаји на овим WЕБ страницама дати су „такви какви јесу“, без икаквих гаранција било изричитих, или подразумевајућих, што укључује, између осталог, подразумевајућу гаранцију задовољавајућег квалитета и прикладности за одговарајућу намену.Власник овог WЕБ портала може мењати садржај портала у било које време, без претходне најаве, али не преузима унапред никакву обавезу у погледу ажурирања садржаја.

АУТОРСКА ПРАВА, ЗАШТИЋЕНИ ЗНАКОВИ ПРОИЗВОДА И ДРУГА ОГРАНИЧЕЊА

Комплетни садржаји на овим WЕБ страницама, изузев линкова, а укључујући фотографије, графике, имена и знакове производа, логотипе, илустрације, аудио и видео записе, заштићени су ауторским правом према српским, или међународним прописима.

Садржај ових WЕБ страница можете користити само у Ваше личне некомерцијалне сврхе. Неовлашћена измена садржаја, или његово коришћење у било које друге сврхе, представља повреду закона који се тичу заштите ауторских права, права индустријске својине и других власничкихправа. Садржај ових интернет страница не сме се копирати, репродуковати, поново објављивати, слати, преносити, или дистрибуирати на било који начин, без изричите сагласности власника и носиоца ауторских права.

Приступ лозинком заштићеним и / или за ширу јавност затвореним подручјима на сајту, као и њихова употреба дозвољен је само овлашћеним корисницима. Неовлашћени приступ тим областима сајта подлеже законској одговорности и стога може бити кажњив.

ЛИНКОВИ ПРЕМА ДРУГИМ WЕБ СТРАНИЦАМА

Линкови према страницама трећих лица постоје искључиво ради вашег потпунијег информисања. Власник овог интернет сајта нема надзор над садржајем ових страница, те се изричито одриче сваке одговорности, у погледу тачности, веродостојности, потпуности и доступности информација и садржаја на интернет страницама трећих лица. Садржајем трећих страна користите се на властиту одговорност. Власник овог интернет сајта не преузима никакву одговорност која би евентуално могла настати приступом садржају трећих страна, његовим коришћењем, као ни за његову доступност са ових WЕБ страница.

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Корисник приступа коришћењу ове WЕБ странице, или било које друге са њом повезане странице и њиховог садржаја на сопствену одговорност и прихвата све ризике који могу настати из коришћења. С тим у вези, власник овог интернет сајта неће бити одговоран за било какву штету која проистекне из употребе, злоупотребе, или немогућности употребе ових WЕБ страница, или страница повезаних са овим WЕБ порталом. Власник овог интернет сајта не може да гарантује, нити гарантује сигуран, непркидан и сталан приступ WЕБ порталу.

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ 

Власник овог интернет сајта поштује приватност корисника ових WЕБ страница. Морате се регистровати  да бисте користили овај WЕБ портал. Уколико се региструјете бићете замољени да доставите одређене податке о Вама, као што су име и адреса. Ови подаци су нам потребни како би смо Вам омогућили коришћење нашег портала. 

Нећемо откривати, нити објављивати  Ваше личне податке трећим лицима. Уколико нам доставите Ваше податке сматра се да сте сагласни са нашим правилима заштите приватности.

Ова правила не примењују се на друге WЕБ странице на које упућују линкови са ове WЕБ странице.

Детаљније о заштити приватности можете пронаћи овде.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај ВЕБ сајт намењен је корисницима у Србији, па се на ове услове коришћења примењују важећи Закони и прописи Републике Србије. У случају спора који произиђе у вези са применом ових услова пристајете на искључиву надлежност суда у Србији.

Упозорење: Материјал публикован на страницама овог портала представља виђење аутора или уредника самог садржаја а не уредника портала, администратора или компанија спонзора. Публиковани материјал може да се односи на употребу или дозирање терапеутских производа и у складу са тим квалификовани здравствени радник мора бити консултован пре употребе било ког поменутог производа. Корисници треба да провере све информације и податке пре примене терапије на пацијентима.